Hästmassage
line

Ett komplement inom hästmedicin

En equiatriker är efter 2-års utbildning en alternativmedicinsk terapeut som först och främst är delaktig i hästens rehabilitering efter skada samt i förebyggande syfte.

Som equiatriker jobbar man med hästen som helhet och ser inte bara symtomet i sig, utan även försöker att förstå vilka orsaker som ligger bakom skada eller sjukdom.

Alternativ medicin definierar sjukdom som obalans, kroppslig eller själslig, även
om obalansen inte nödvändigtvis medför några sjukdomstecken.

Jag arbetar i huvudsak med:

• Akupunktur
• Massage
• Näringsterapier
• Stretchning
• Laser mm

Välkommen att ringa:
Tel. 073-913 49 78
img